SERP Tracker, vad är det?

April 1, 2016

SERP står för “Search Engine Results Page” (Sökmotors resultat sida) vilket är den sida som visas efter att man har gjort en sökning i en sökmotor som till exempel Google eller Yahoo. Vanligen visas en SERP som en lista med olika webbsidor som man kan klicka på.

En SERP Tracker är en sida som visar var i SERP din sida kommer utefter vilka sökord som används. Eftersom användare är betydligt mer benägna att använda de webbsidor som kommer först på SERP och så högt up på listan som möjligt vill man att ens egen hemsida ska vara just där. När man använt en SERP Tracker och vet hur ens sida rankas kan man anpassa sina nyckelord så sidan rankas bättre, och syns högre på SERP.

Leave a Reply